Obraz
wolontariat

Dobra, podobnie jak medycyny, 

trzeba się uczyć przez całe życie.

To może wyrobić trwałą postawę dobroci…

Wanda Błeńska  

Śladami Dokty – Klub Wolontariatu PSS

Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem nie tylko rozwoju intelektualnego, ale także przestrzenią wzrastania w tym, co dobre, szlachetne i piękne. Miejscem, w którym wykształcimy trwałą postawę dobroci. Od lat angażujemy się więc w szeroko pojęty wolontariat, podążając śladami dr Wandy Błeńskiej, nazywanej przez Ugandyjczyków Doktą.

Jak pomagamy?

Podejmujemy szereg bezinteresownych działań. Są wśród nich akcje okolicznościowe,  będące zarówno szybką reakcją na wyrażane przez różne środowiska potrzeby, jak i takie, które na stałe wpisały się w rzeczywistość szkolną.

Koordynatorem Klubu Wolontariatu jest dr Gabriela Matuszkiewicz, nauczycielka historii i religii

Działania cykliczne

Współpraca z Redemptoris Missio

Od wielu lat włączamy się w realizację działań podejmowanych przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, z którą przez wiele lat związana była dr Wanda Błeńska. W roku 2022 były to akcje Kup pan szczotkę oraz Opatrunek na ratunek, których finał odbył się w Dzień Patronki, a także szeroko zakrojone w naszej szkole Światełko dla Ukrainy – nasza szkoła przekazała na pomoc krajowi nękanemu wojną blisko 5000 zł. Środki zebraliśmy podczas zorganizowanego w Dzień Patronki kiermaszu charytatywnego oraz ze sprzedaży słodkości w trakcie naszych obchodów Święta Niepodległości.

Adopcja serca

Jako społeczność szkolna jesteśmy rodzicami kilkuletniego chłopca mieszkającego w Kamerunie. Co miesiąc wpłacamy kwotę umożliwiającą naukę i zakup przyborów szkolnych. Planujemy również nawiązanie korespondencji z naszym podopiecznym.

Nakrętki dla Stefci

Zbieramy plastikowe nakrętki, których sprzedaż  pomaga pozyskać środki na rehabilitację Stefci Żurek. Kilka razy w roku przekazujemy nasze zbiory rodzinie dziewczynki.

Szpikowa Paczka

Wspieramy Fundację Drużyna Szpiku, której celem jest edukacja dotycząca dawstwa szpiku i krwiodawstwa, a także bezpośrednia pomoc chorym. Dodatkowo każdego roku przygotowujemy organizowaną przez Drużynę Szpiku Szpikową Paczkę, wspierając zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia osobom chorym i ich rodzinom.

Jadłodajnia dla bezdomnych

Angażujemy się w pomoc bezdomnym objętym opieką przez siostry elżbietanki. Kilkuosobowe grupy popołudniami przygotowują w jadłodajni dla bezdomnych kanapki, które rankiem następnego dnia są wydawane potrzebującym.

Szkolna Liga Wolontariacka 

Działamy w ramach programu Szkolnej Ligi Wolontariackiej przy Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. Kilkuosobowe zespoły uczniowskie realizują zadania wyznaczone przez organizatorów Ligi: sprzątanie terenu zoo, zbiórka karmy itp. 
 

Galeria

Image
Image
Image
Image