Obraz
flaga

Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły...

Uzyskaliśmy akredytację Erasmus+, która umożliwia nam zdobywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji przyszłości kadry i uczniów poprzez udział w zagranicznych wyjazdach, szkoleniach i kursach. 

Warto podkreślić, że na liście rankingowej zajęliśmy 41. miejsce wśród 600 placówek ubiegających się o akredytację – a przyznano ich niewiele ponad 100!

Akredytacja to nasz „bilet wstępu” do programu, rodzaj stałego członkostwa, co w praktyce oznacza, że możemy cieszyć się stabilnym finansowaniem działań związanych z Erasmusem+ do 2027 roku.

Przed społecznością Piątkowskiej otwierają się nowe możliwości, szansa zdobycia cennych doświadczeń, nawiązania kontaktów i zbudowania relacji – w myśl motta: „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły”.

Koordynatorką projektu jest Pani Dyrektor Magdalena Stęsik.