Obraz
Sport

Sport jako forma aktywności fizycznej – ale również okazja do przełamywania własnych ograniczeń i uczenia się zdrowej rywalizacji – jest obecny w naszej szkole od początku jej istnienia. A że infrastruktura szkolna nie nadążała do niedawna za potrzebami uczniów, nauczyciele wychowania fizycznego byli zmotywowani do szukania innowacyjnych rozwiązań na zajęcia sportowe. 

Pływanie, jeżdżenie na rowerze i rolkach, nordic walking – różnorodność aktywności fizycznej i twórcze wykorzystanie przestrzeni wokół szkoły stanowiły i nadal stanowią podstawę pracy z dziećmi.

Obecnie szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną, boiskiem sportowym oraz mniejszą salą, wykorzystywaną m.in. do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej i aikido. Okazję do aktywności fizycznej daje również dobrze wyposażony szkolny plac zabaw.

 

Klasy 0–3

Oprócz zajęć wychowania fizycznego z wychowawcą uczniowie edukacji wczesnoszkolnej w swoich zespołach klasowych uczestniczą w kółku sportowym z nauczycielem wychowania fizycznego oraz w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. To, w połączeniu z nauką pływania, zapewnia im codziennie odpowiednią dawkę ruchu.

Uzupełnieniem edukacji sportowej dla najmłodszych są:

  • cykl nauki jazdy na nartach (we współpracy z Malta Ski) dla uczniów klas trzecich
  • letnie półkolonie żeglarskie nad Jeziorem Kierskim (dla chętnych).

Pływanie

Od „zerówki” uczniowie raz w tygodniu jeżdżą na basen, aby w grupach dopasowanych do ich umiejętności poznawać lub doskonalić umiejętność pływania. Zajęcia prowadzone są przez naszych nauczycieli wychowania fizycznego oraz zewnętrznych instruktorów. Przy okazji dzieci uczą się samodzielności, stopniowo uniezależniając się od pomocy opiekunów przy przebieraniu się i suszeniu. 

Obowiązkową naukę pływania kończymy w klasie czwartej, ale uczniowie klas 5–6 nadal mogą doskonalić swoje umiejętności w ramach sekcji pływackiej.

Piątkowska tradycyjnie organizuje Międzyszkolne Zawody Pływackie Szkół Niepublicznych, w których nasi uczniowie nieodmiennie pokazują się z bardzo dobrej strony.

Test Coopera

Wszyscy uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w teście sprawnościowym, opracowanym przez amerykańskiego lekarza Kennetha Coopera, polegającym na zmierzeniu odległości pokonanej w ciągu 12 minut biegu. Daje im to dobry obraz własnej kondycji fizycznej, ale jest też okazją do akcji charytatywnej: każdy przebiegnięty przez nich kilometr skutkuje darowizną na rzecz Drużyny Szpiku.

Galeria

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image