Obraz
Samorząd Szkolny

Pomysły, energia, zaangażowanie i oczywiście chęć działania dla wspólnego dobra – to wszystko sprawia, że dzięki członkom Samorządu Uczniowskiego w Piątkowskiej Szkole Społecznej wiele się dzieje. A młodzi ludzie uczą się samorządności i nabierają przekonania, że działać po prostu warto.

Przewodniczący SU: Feliks Szanecki

Zastępczyni przewodniczącego SU: Barbara Hess

Protokolantki SU: Zuzanna Domań, Julia Pakulska

Opiekunki SU: Aleksandra Krawiec, Izabella Tillner

Cele Samorządu Uczniowskiego

Podstawowym celem SU jest promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, a także zwiększenie aktywności uczniowskiej i realizowanie pomysłów dla wspólnego dobra. 
Członkowie SU organizują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole oraz promują wiedzę na temat praw uczniów i czuwają nad ich przestrzeganiem.
Członkowie SU przedstawiają zarządowi, dyrekcji i radzie pedagogicznej wnioski, opinie i potrzeby uczniów we wszystkich sprawach szkoły. 

Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 • Wybór Opiekuna SU
 • Wybory SU
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Nauczyciela
 • Dzień Patronki
 • Dzień Niepodległości
 • Szkolny Budżet Obywatelski
 • Mikołajki
 • Współpraca z wolontariatem
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Kropki
 • Akcje ekologiczne
 • Dzień Życzliwości
 • Warsztaty tematyczne
 • Imprezy towarzyskie