Obraz
Języki obce

Piątkowska Szkoła Społeczna nie jest szkołą językową, nie jest też szkołą dwujęzyczną – a jednak nauka języków jest jednym z naszych priorytetów i poświęcamy jej wiele czasu i uwagi. 

Język angielski jest dziś wszechobecny, jego znajomość znacząco ułatwia poznawanie współczesnego świata go i funkcjonowanie w nim. Drugi język obcy daje dodatkowe możliwości komunikacyjne, a jego nauka ćwiczy umysł i rozszerza horyzonty, daje okazję do poznania innej kultury i innego sposobu myślenia.

Język angielski

Jednym z celów dydaktycznych w Piątkowskiej jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z języka angielskiego na poziomie B1 (znacznie przekraczającym wymagania założone przez podstawę programową). 

Aby osiągnąć ten cel:

 • dzielimy klasy na grupy już od klasy startowej
 • zwiększamy liczbę godzin angielskiego w tygodniu: w ministerialnej siatce są dwie lekcje w klasach 1–3 i trzy w klasach 4–8, w Piątkowskiej odpowiednio: cztery i pięć godzin tygodniowo
 • zapewniamy w klasach 7 i 8 pracę w grupach według poziomu zaawansowania, ponadto jedna z lekcji jest prowadzona przez native speakera
 • zachęcamy uczniów do brania udziału w licznych konkursach szkolnych (English Masters, Let’s Spell It) i pozaszkolnych (Olimpiada Języka Angielskiego, Wokewódzki Konkurs Języka Angielskiego, Olimpusek), organizujemy dni językowe (St. Patrick’s Day, Światowy Dzień Języków Obcych), zachęcamy do czytania książek w języku angielskim (Reading Is Magic/Turn The Page)
 • realizujemy autorski projekt eTwinning To Bee Or Not To Bee.
Obraz
Cambridge

Przygotowujemy uczniów i zachęcamy ich do zdawania kolejnych egzaminów Cambridge (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key For Schools, B1 Preliminary For Schools, B2 First For Schools) – już od klasy trzeciej jedna z lekcji angielskiego w tygodniu jest poświęcona przygotowaniom do tych egzaminów. Mamy też dodatkowe zajęcia dla tych uczniów, którzy przygotowują się do innego egzaminu niż większość ich klasy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Piątkowska przygotowuje do zdawania egzaminów, ale decyzję o tym, czy dziecko ma przystąpić do egzaminu, podejmują rodzice (po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji nauczyciela prowadzącego zajęcia).

Obraz
Języki obce

Potwierdzeniem osiągnięcia tego celu są nie tylko coroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty (uczniowie PSS zdają go średnio na co najmniej 95%, co jest wynikiem zbliżonym do tego, jaki osiągają uczniowie szkół dwujęzycznych), ale także zdobywanie przez uczniów klas 7 i 8 certyfikatów Cambridge B1 Preliminary For Schools.

Drugi język obcy

Nauczanie języka niemieckiego jest w Piątkowskiej obecne od początku jej istnienia, język hiszpański jako opcja do wyboru pojawił się u nas w 2020 roku. Wprowadzamy go stopniowo – od klas najmłodszych. Nauczyciele niemieckiego i hiszpańskiego zdają sobie sprawę, że uczą „drugiego” języka obcego, starają się więc różnorodnością zajęć i aktywności zwiększyć zainteresowanie uczniów.

Jak uczymy?

 • pracujemy w podziale na grupy już od pierwszej klasy
 • zapewniamy dwie godziny tygodniowo „drugiego” języka, co daje prawie 500 godzin nauki w cyklu szkoły podstawowej
 • organizujemy liczne konkursy szkolne (np. na najciekawszy filmik zachęcający do nauki języka) i pozaszkolne (m.in. Albus, Lesen Gehen, Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego), dni językowe 
 • promujemy czytelnictwo w językach niemieckim i hiszpańskim
 • przygotowujemy przedstawienia teatralne w językach niemieckim i hiszpańskim
 • oferujemy zajęcia dodatkowe (kółka) dla uczniów zainteresowanych intensywniejszą nauką
 • przygotowujemy chętnych uczniów do zdobycia certyfikatów Fit in Deutsch na poziomie A1 i A2
 • uczestniczymy w programie Deutsch Plus
 • utrzymujemy kontakt partnerski ze szkołą w Norymberdze.