Obraz
Świetlica

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat...

Janusz Korczak

Świetlica w Piątkowskiej to przede wszystkim przestrzeń do odkrywania w sobie mocnych stron i talentów, ale też przyjazne miejsce, w którym można w spokoju i skupieniu odrobić lekcje, poczytać książkę lub – po prostu – wypocząć.

Co robimy w świetlicy szkolnej?

Rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne.
Wyrabiamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej oraz wizyty w bibliotece szkolnej. 
Zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 
Wspieramy wrażliwość społeczną na podstawie życiorysu naszej patronki i wartości przez nią wyznawanych.
Rozwijamy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów oraz poprzez inne formy edukacyjne, utrwalające wiadomości i rozwijające logiczne myślenie. 
Wzmacniamy wychowanków w rozwoju intelektualnym poprzez organizowanie czasu i warunków do odrabiania zadań i do nauki oraz pomagamy w odrabianiu zadań domowych.
Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez swobodne aktywności na placu zabaw oraz na boisku szkolnym. 
Inspirujemy do współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej. 
Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, imprez tematycznych, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.

Czas pracy świetlicy

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku

  • rano w godzinach 6:30–8:45  
  • po zakończeniu lekcji do godz. 17.00.

Odbiór dzieci odbywa się przez portal neonki.pl za pomocą wygenerowanych kodów QR (czytnik po prawej stronie przed wejściem do szkoły oraz w szkole przy dyżurce). W roku szkolnym 2023/24 system wprowadził nowość – aplikację mobilną Neonki - Odbiory (instruktaż instalacji i obsługi).

Pomieszczenia świetlicowe

Świetlica poranna
  • 6:30–7:15 – świetlica główna (uczniowie z budynku A, B, C)
  • 7:15–7:45 – świetlica główna (uczniowie z budynku A, C), świetlica w sali 0b (uczniowie z budynku B)
  • 7:45–8:45 – świetlica główna (uczniowie z budynku A, B, C i D)
Świetlica popołudniowa klas 0–3
  • do 15:35 świetlica w salach poszczególnych klas
  • 15:35–16:00 – świetlice w obrębie pięter
  • 16:00–17:00 – świetlica główna (uczniowie z budynku A), świetlica w sali 0b (uczniowie z budynku B)
Świetlica popołudniowa klas 4–6
  • 12:25–17:00 – świetlica w sali technicznej w budynku C
Świetlica ciszy

W godzinach 12:25–16:00 świetlica główna jest świetlicą ciszy – przestrzenią służącą wyciszeniu i samoregulacji. Może z niej skorzystać każdy uczeń, który będzie chciał w spokoju i skupieniu odrobić lekcje, poczytać książkę lub – po prostu – wypocząć.

Galeria

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image