Oferta

Co nas wyróżnia?

Pielęgnujemy marzenia

 • INDYWIDUALIZACJA – aktywności dziecka dostosowujemy do jego potrzeb, możliwości i tempa pracy;

 • NIEUSTANNY ROZWÓJ – pomagamy odkrywać talenty i je pielęgnować (praca na celach, mapy marzeń, indywidualne drogi rozwoju);

 • RADOŚĆ TWORZENIA I PODEJMOWANIA WYZWAŃ – rozbudzamy pasje i zainteresowania  poprzez konkursy, festiwale, projekty i prowadzenie różnorodnych kół zainteresowań.

Stawiamy na wartości

 • SZACUNEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ – pielęgnujemy wartości wyznaczone przez Patronkę – dr Wandę Błeńską;

 • WSPÓŁDZIAŁANIE a nie rywalizacja – uczymy efektywnej i twórczej współpracy, rozwijając ważne kompetencje społeczne (praca w parach, grupach);

 • EMPATIA – prowadzimy wieloobszarową działalność charytatywną (m. in. stała współpraca ze Szkołą Zawsze Razem, Adopcja Serca, organizowanie wsparcia dla potrzebujących;

 • SPRAWIEDLIWY HANDEL – jesteśmy pierwszą szkołą, która podjęła propagowanie tej idei (Fair Trade).

Wdrażamy nowatorskie modele dydaktyczne

 • LEKCJE ODWRÓCONE – nauczanie wyprzedzające;

 • LEKCJE ROTACYJNE – dydaktyka mieszana (praca na różnych poziomach trudności);

 • PRACA PROJEKTOWA – projekty przedmiotowe, dni projektowe (nauczanie blokowe – cztery razy w roku);

 • TIK – wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (np. praca z tabletami).

Motywujemy – nie oceniamy

 • OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (OK) – w edukacji wczesnoszkolnej stosujemy wieloobszarowy system oceniania, który m.in. polega na pozyskiwaniu systematycznej informacji zwrotnej (IZ) o przebiegu rozwoju dziecka – wskazuje, co uczeń potrafi, nad czym ma pracować i jak ma to zrobić; w edukacji systematycznej OK stosujemy równolegle z ocenami cyfrowymi;

 • PRAWO DO BŁĘDU – OK to ocena szansy – uczeń może popełniać błędy bez żadnej konsekwencji ocenowej; udzielając wskazówek OK, dajemy szansę usprawniania się i osiągania biegłości  w danym obszarze zadaniowym.

Uczymy samodzielności i świadomości siebie

 • PRAKTYKI TUTORSKIE – budujemy strukturę tutorską (tutoring naukowy i rozwojowy);

 • TRENING ROZWOJU – stymulujemy do ciągłego rozwoju;

 • ODKRYCIA – stwarzamy możliwości odkrywania świata, siebie (sztuka wyborów, odpowiedzialności).

Uczymy się – nie nauczamy

 • KULTURA UCZENIA SIĘ – stwarzamy sytuacje uczenia się od siebie (uczniowie w roli ekspertów, uczenie koleżeńskie – aktywność i odpowiedzialność ucznia, a nie nauczyciela);

 • OCENA KOLEŻEŃSKA I SAMOOCENA;

 • ROZWÓJ – dbamy nie tylko o rozwój uczniów, ale także o rozwój naszych umiejętności; stąd nieustannie rozwijamy swoje kompetencje, by wyjść naprzeciw szkole przyszłości.

 

img_5056.jpg