Obraz
Oferta

PSS to przyjazna, dobrze zorganizowana szkoła:

 • wysoki poziom nauczania (potwierdzony corocznymi wynikami egzaminów ósmoklasisty)
 • niewielkie klasy (18, wyjątkowo 19 uczniów)
 • niewielka szkoła (370 uczniów w 21 klasach)
 • system jednozmianowy – wszyscy zaczynają lekcje o 8.00 (wyjątkowo o 8.50)
 • świetlica czynna od 6.30 do 17.00 – niewielkie grupy, zajęcia aktywizujące, kółka zainteresowań.

Pielęgnujemy marzenia!

Piątkowska wspiera rodziców w procesie wychowawczym dzięki:

 • przyjętym przez całą społeczność szkoły wspólnym wartościom (szacunek – odpowiedzialność – kreatywność)
 • autorytetowi naszej patronki, dr Wandy Błeńskiej (jej biografia i wartości, którymi się kierowała, stanowią fundament szkolnych wartości)
 • stałej współpracy z rodzicami: wychowawcy – kontakt osobisty: zebrania, wywiadówki, konsultacje, a także bieżący kontakt przez dziennik elektroniczny; nauczyciele przedmiotowi – konsultacje oraz bieżący kontakt przez dziennik elektroniczny; spotkania (dwa razy do roku) trójek klasowych rodziców z dyrekcją i zarządem Stowarzyszenia PSS
 • silnemu zespołowi psychologiczno-pedagogicznemu (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta ręki).

PSS jest szkołą uczącą się, stale rozwijającą swoją ofertę dydaktyczną. Co oferujemy?

Współdziałanie – pracę w parach, grupach, projekty klasowe i ogólnoszkolne.

Indywidualizację – pracę na zasobach dzieci i własnych, dostosowanie aktywności dziecka do jego potrzeb, możliwości i tempa pracy.

Nowoczesne metody nauczania:

 • lekcje odwrócone – nauczanie wyprzedzające
 • lekcje rotacyjne – pracę na różnych poziomach trudności
 • pracę projektową – projekty przedmiotowe, ogólnoszkolne dni projektowe
 • elementy oceny kształtującej, planu daltońskiego
 • wybrane rutyny myślenia krytycznego
 • TIK – technologię informacyjno-komunikacyjną (np. pracę z tabletami).

Dodatkowe zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej: 

 • 2 godziny zajęć twórczych (w klasie pierwszej)
 • szachy (w klasie drugiej)
 • inspiracje matematyczne (w klasie drugiej i trzeciej).

Priorytetowe potraktowanie nauki języków obcych.

Blok Science – przygotowanie w klasach szóstych do nauki przedmiotów ścisłych poprzez zajęcia skoncentrowane na działaniach praktycznych.

Systematyczne dodatkowe godziny powtórek w klasach ósmych (język polski i matematyka).

Szeroką ofertę pozalekcyjnąkółka zainteresowań (m.in. przedmiotowe, artystyczne, sportowe) i koła naukowe.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki (od klasy pierwszej) i języka angielskiego (od klasy czwartej).

Profesjonalnie zorganizowaną naukę zdalną (narzędzia Google Edukacja: Classroom, Meet).