PSS – nowoczesna szkoła z tradycjami...

Obraz
Misja i wizja

Piątkowska Szkoła Społeczna działa od 1990 roku.
Od 1997 roku naszą patronką jest doktor Wanda Błeńska.

Misja

Szkoła – organizacja ucząca się, oparta o spójną wizję rozwoju.
Autorytet patronki, dr Wandy Błeńskiej – jej idee i dokonania inspiracją do podejmowania wyzwań.
Wspólne wartości i wizja – podstawa budowania tożsamości społeczności szkolnej.
Praca na zasobach – przekonanie, że każdy ma talent i może osiągnąć sukces.
Nieustanny rozwój – odkrywanie talentów i ich pielęgnowanie (praca na celach, mapy marzeń, indywidualne drogi rozwoju, tutoring).
Radość tworzenia i podejmowania wyzwań – rozbudzanie pasji i zainteresowań (konkursy, festiwale, projekty, bogata oferta różnorodnych kółek zainteresowań i kół naukowych).
Indywidualizacja – dostosowanie aktywności dziecka do jego potrzeb, możliwości i tempa pracy.

Wartości

Obraz
wartosci

 

Szacunek

  • współdziałanie, a nie rywalizacja – uczymy efektywnej i twórczej współpracy, rozwijając ważne kompetencje społeczne (praca w parach, grupach)
  • empatia – angażujemy społeczność szkolną w działalność na rzecz innych

Odpowiedzialność

  • praktyki tutorskie – budujemy strukturę tutorską (tutoring naukowy, artystyczny i rozwojowy)
  • odkrywanie – stwarzamy możliwości odkrywania świata, siebie, ucząc sztuki wyborów i odpowiedzialności
  • trening rozwoju – stymulujemy do ciągłego rozwoju

Kreatywność

  • poszukiwanie – stymulujemy do podejmowania wyzwań i szukania ciekawych, nowych, optymalnych rozwiązań

 

Wizja

 

Tworzymy organizację uczącą się – zapewniamy uczniom środowisko przyjazne dla wszechstronnego rozwoju.
Stosujemy indywidualizację – pracujemy na zasobach dzieci i nauczycieli.
Jesteśmy liderem edukacji – stosujemy nowatorskie modele nauczania i wychowania.
Promujemy wartości – szacunek, odpowiedzialność, kreatywność.
Motywujemy, a nie oceniamy – dajemy prawo do błędu i szansę poprawy.
Dajemy poczucie sprawstwa – uczymy samodzielności, świadomości siebie i odpowiedzialności.
Wspieramy słabszych – uwrażliwiamy na problemy współczesnego świata i wspólnie staramy się rozwiązywać.
Jesteśmy obywatelami świata – umożliwiamy uczniom zdobycie certyfikatów językowych, otwieramy ich na odkrywanie i poznawanie innych kultur.
 

Obraz
Misja i wizja