Obraz
Rekrutacja

Zakończyliśmy rekrutację do klas startowych („zerówek”) w roku szkolnym 2024/25.

Rodziców starszych uczniów zapraszamy od września br. do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do klas 6 i 7. W tym roku szkolnym (do sierpnia br.) nie prowadzimy już rekrutacji uzupełniającej. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Skontaktujemy się z Państwem, żeby umówić ciąg dalszy procesu.

Procedura rekrutacji podstawowej (w skrócie)

 • spotkania informacyjne: 28 listopada 2023 (wtorek) oraz 16 stycznia 2024 (wtorek), godz. 18.00
 • Drzwi Otwarte: sobota, 9 grudnia 2023, godz. 10.00 lub 12.00 (dwie tury do wyboru)

Spotkania informacyjne z dyrektorem szkoły i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej są okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną PSS i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, natomiast głównym celem Drzwi Otwartych jest zapoznanie z naszą szkołą dzieci, które tego dnia uczestniczą w różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli. Rodzice w tym czasie mają okazję rozejrzeć się po szkole, wziąć udział w spotkaniu z psychologiem szkolnym, zadać pytania dyrekcji i uczniom PSS.

Prosimy o zapisanie się na wybrane spotkanie informacyjne i/lub wybraną turę Drzwi Otwartych przez formularz zgłoszeniowy.
 

do 31 stycznia 2024 roku

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego w terminie do 31 stycznia 2024 roku (kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia)
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej (150 zł) na konto szkoły (Bank PKO BP nr 55 1020 4027 0000 1602 0323 1768 – w tytule przelewu wpisać: „Opłata rekrutacyjna” oraz imię i nazwisko kandydata)
 • zapoznanie się przez rodziców kandydata z dokumentami szkolnymi (Zasady rekrutacji, Statut PSS, wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych)

styczeń–marzec 2024 roku

 • spotkania rodziców z dyrektorem szkoły
 • badanie rekrutacyjne kandydatów – indywidualne i grupowe (terminy zostaną uzgodnione przez sekretariat szkoły).

do 27 marca 2024 roku

 • ogłoszenie wyników rekrutacji do klas startowych („zerówek”)

czerwiec 2024 roku

 • spotkanie organizacyjno-zapoznawcze nowych klas – dla dzieci i rodziców.

Oferujemy jeszcze kilka miejsc jedynie w klasach 6 i 7 – we wrześniu 2024 roku rozpoczniemy rekrutację uzupełniającą.

Dokumenty szkolne związane z procesem rekrutacji

 • zasady rekrutacji
 • wzór umowy o naukę

W zakładce Dokumenty do pobrania znajdują się inne ważne dokumenty obowiązujące w PSS.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu Dzień Zerówkowicza w PSS, który powstało niejako zamiast Drzwi Otwartych 2021 – w nietypowych czasach związanych z pandemią szukaliśmy nietypowych metod, by móc pokazać, jak wygląda nasza szkoła „od środka”.

Projekt Uganda 2018