Obraz
Historia

Piątkowska Szkoła Społeczna powstała z... marzenia. Marzenia rodziców o tym, by przywrócić normalność, umożliwić rozwój indywidualnych zdolności i upodobań, by kształtować w dzieciach umiłowanie prawdy, szacunek dla niej, potrzebę dobra, piękna i wiedzy, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych i pokrzywdzonych (list rodziców z 1 stycznia 1990 roku). 

Kalendarium

5 stycznia 1990 – zebranie rodziców – inicjatorów projektu (Lidia Anders, Jerzy Czapczyk, Krzysztof Gertig, Małgorzata Matusiak, Piotr Stawicki). Powołanie Tymczasowej Rady Rodziców i opracowanie koncepcji Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej we współpracy z prof. Wojciechem Poznaniakiem.

10 kwietnia 1990  zgoda MEN na realizację eksperymentu edukacyjnego, formalne powstanie Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej.

3 września 1990  pierwsza inauguracja roku szkolnego w Piątkowskiej Szkole Uspołecznionej; rozpoczęcie nauki przez 170 uczniów. Dyrektor szkoły: Danuta Gąsiorowska (dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, przekształconej w PSU).

Rok szkolny 1990/1991  pierwsze ważne inicjatywy na trwałe wpisane w tradycję szkoły: rajd szkolny oraz wigilijna pastorałka.

1 września 1991  nowy dyrektor szkoły: Marek Szczodrowski.

14 czerwca 1997  przyjęcie przez szkołę imienia dr Wandy Błeńskiej – Matki Trędowatych, poznańskiej lekarki i świeckiej misjonarki.

1 września 1997 – nowa dyrektor szkoły: Danuta Świątek.

2003–2004 – oddanie do użytku budynku C z sześcioma salami dydaktycznymi i salą gimnastyczną (obecnie salą teatralną).

Wrzesień 2004  rozpoczęcie działalności Piątkowskiej Szkoły Społecznej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna (w odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta w sprawie likwidacji i stopniowego wygaszania Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej).

Sierpień 2013  wypracowanie przez radę pedagogiczną ostatecznego kształtu wizji i misji szkoły spójnej z postawą i ideami patronki. Wytyczenie trzech głównych wartości, wskazujących kierunek działań szkoły: szacunku, odpowiedzialności i kreatywności. Wprowadzenie nowatorskich modeli nauczania: lekcji rotacyjnych i odwróconych. Nowa dyrektor szkoły: Agata Ludwa.

27 listopada 2014  śmierć patronki szkoły, dr Wandy Błeńskiej.

16 stycznia 2015  decyzja Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Piątkowska Szkoła Społeczna o rozbudowie szkoły oraz uruchomieniu gimnazjum.

1 września 2015 – inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Społecznych im. dr W. Błeńskiej (szkoła podstawowa i gimnazjum). 

Rok 2017  pierwszy egzamin Cambridge w szkole, zdobycie przez uczniów PSS certyfikatów na poziomie B1 i B2.

1 września 2017 – przekształcenie szkoły podstawowej z sześcio- w ośmioklasową.

Maj 2018 – finał projektu Uganda, podróż gimnazjalistek i rodziców do Ugandy – Śladami Dokty; odwiedzenie miejsc związanych z patronką, pomoc dla sierocińca w Mbarara i szkoły w Bulubie, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej dr Wandzie Błeńskiej.

1 września 2018  uroczyste otwarcie holu (tzw. łącznika) i budynku D powstałych dzięki staraniom rodziców oraz środkom z Unii Europejskiej; podwojenie powierzchni użytkowej szkoły (nowoczesna sala gimnastyczna oraz pracownie przedmiotowe). Nowy dyrektor szkoły: Filip Leśniak.

Czerwiec 2019 – zakończenie działalności Piątkowskiego Gimnazjum Społecznego (szkołę ukończyły dwa roczniki gimnazjalistów).

20212022 – cykl remontów ze środków kolejnych Poznańskich Budżetów Obywatelskich: ocieplenie budynków A, B i C, wymiana oświetlenia, modernizacja części łazienek i ogrzewania, wygłuszenie akustyczne sal i korytarzy, nowy plac zabaw dla najmłodszych uczniów.

Obraz
Historia