Rekrutacja

Zakończyliśmy rejestrację kandydatów do klasy zerowej i pierwszej.
Trwają zapisy do klasy czwartej 2020

Liczba miejsc ograniczona – zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

(tel. 61 822 38 91, e-mail:sekretariat@pss.poznan.pl).

 

Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami Rekrutacji do PSS 2019-2020”

Procedura w skrócie:

- złożenie w szkole wypełnionego formularza rekrutacyjnego (do pobrania ze strony www szkoły)

- spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły (w terminie uzgodnionym przez sekretariat szkoły)

- badanie rekrutacyjne dziecka (indywidualne i grupowe) w terminie uzgodnionym przez sekretariat

- ogłoszenie listy przyjętych (planowana dla kandydatów do klasy czwartej: maj 2020).

 

Zapraszamy na Drzwi Otwarte:

18 stycznia i 22 lutego 2020 roku – sobota,

godzina 10.00 -12.00 i 12.00 – 14.00 (dwie tury).

W planie:

dla rodziców: warsztaty z psychologiem szkolnym i spotkanie z dyrekcją,

dla dzieci: zajęcia twórcze, ruchowe, eksperymenty i robotyka.

 

PIĄTKOWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA – PIELĘGNUJEMY MARZENIA!

 

numer konta:  Bank PKO 55 1020 4027 0000 1602 0323 1768

 

 

Filmy o Piątkowskiej:

 
 

Film przygotowany przez uczniów w ramach Projektu Uganda 2018