Misja i wizja

 

Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej

 

herb_rp_aleksander.bakc2009.png

Piątkowska Szkoła Społeczna działa od 1990 roku.
Od 1997 roku naszą patronką jest doktor Wanda Błeńska.

logo_pss.jpg

 

MISJA

 • Szkoła – organizacja ucząca się – oparta o spójną wizję rozwoju.
 • Autorytet patronki – dr Wandy Błeńskiej – jej idee i dokonania inspiracją do podejmowania wyzwań.
 • Wspólne wartości i wizja, które budują tożsamość szkolną.
 • Praca na zasobach – przekonanie, że każdy ma talent i może osiągnąć sukces.
 • Nieustanny rozwój – odkrywanie talentów i ich pielęgnowanie (praca na celach, mapy marzeń, indywidualne drogi rozwoju, tutoring).
 • Radość tworzenia – rozbudzanie pasji i zainteresowań  poprzez konkursy, festiwale, projekty i prowadzenie różnorodnych kół zainteresowań.
 • Indywidualizacja – dostosowanie aktywności dziecka do jego potrzeb, możliwości i tempa pracy.
 • Nowatorskie modele nauczania:
  • lekcje odwrócone – nauczanie wyprzedzające;
  • lekcje rotacyjne – dydaktyka mieszana (praca na różnych poziomach trudności);
  • praca projektowa – projekty przedmiotowe, dni projektowe (nauczanie blokowe – cztery razy w roku);
  • TIK – wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. praca z tabletami),
  • elementy oceny kształtującej, planu daltońskiego;
  • Inne – w zależności od potrzeb uczniów i celów  lekcji.

WARTOŚCI: SZACUNEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ

SZACUNEK:

 • WSPÓŁDZIAŁANIE a nie rywalizacja – uczymy efektywnej i twórczej współpracy, rozwijając ważne kompetencje społeczne (praca w parach, grupach);
 • EMPATIA – prowadzimy wieloobszarową działalność charytatywną (m. in. stała współpraca ze Szkołą Zawsze Razem, Adopcja Serca, organizowanie wsparcia dla potrzebujących;
 • SPRAWIEDLIWY HANDEL – jesteśmy pierwszą szkołą, która podjęła propagowanie tej idei (Fair Trade).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • PRAKTYKI TUTORSKIE – budujemy strukturę tutorską (tutoring naukowy i rozwojowy);
 • TRENING ROZWOJU – stymulujemy do ciągłego rozwoju;
 • ODKRYCIA – stwarzamy możliwości odkrywania świata, siebie (sztuka wyborów, odpowiedzialności).

KREATYWNOŚĆ:

 • POSZUKIWANIE – stymulowanie do podejmowania wyzwań i szukania ciekawych, nowych, optymalnych rozwiązań.

WIZJA

 • TWORZYMY ORGANIZACJĘ UCZĄCĄ SIĘ – KREATYWNE ŚRODOWISKO, przejmujące odpowiedzialność za swój rozwój.
 • STOSUJEMY INDYWIDUALIZACJĘ – PRACA NA ZASOBACH dzieci, naszych.
 • JESTEŚMY LIDEREM w stosowaniu nowatorskich modeli nauczania (konferencje, wizyty studyjne, publikacje).
 • PRACUJEMY NA WARTOŚCIACH: szacunku, odpowiedzialności, kreatywności.
 • JESTEŚMY OBYWATELAMI ŚWIATA – UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ CERTYFIKATY JĘZYKOWE, są otwarci na odkrywanie i poznawanie innych kultur, współczesnych problemów, które staramy się rozwiązywać.
 • WSPIERAMY SŁABSZYCH.
 • MAMY POCZUCIE SPRAWSTWA!

 

„Trzeba pielęgnować swoje wzniosłe marzenia, nagromadzić ich tyle, żeby starczyło na całe dorosłe życie i nie przyjmować "nie" za ostateczną odpowiedź”.

 

Pielęgnujemy marzenia!

spot2_0.png

 

Piątkowskie Studio w imię nowej dydaktyki mieszanej, czyli lekcji odwróconych i rotacyjnych. Film autorstwa pana Witolda Kołodziejczyka.

 nowa_generacja.jpg

new-ifat-logo-300x297.png