Zebranie Stowarzyszenia PSS


 

STOWARZYSZENIE PIĄTKOWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA

Poznań, 28 maja 2019 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu, na podstawie §15 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek), o godzinie 17.30.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Franciszka Stróżyńskiego 16; 60 – 688 Poznań.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Członków.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przedstawienie sprawozdań:

 7. sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok oraz na temat bieżącej sytuacji w Szkole,

 8. sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2018,

 9. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

 10. Dyskusja na temat przedstawionych dokumentów.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.

 12. Wolne głosy i wnioski, dyskusja.

 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działania Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.

Dokumenty związane z Zebraniem zostaną udostępnione członkom Stowarzyszenia w Sekretariacie Szkoły począwszy od 3 czerwca 2019 r. Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentów w formie elektronicznej proszone są o kontakt z Sekretariatem Szkoły.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia