Wojewódzki Matematyczny Konkurs PROBLEMATA

                                                

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

miło nam poinformować, że nasza szkoła – wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedrą Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Szkołą Podstawową nr 93 w Poznaniu – jest współorganizatorem Wojewódzkiego Matematycznego Konkursu PROBLEMATA, skierowanego do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego oraz województwa świętokrzyskiego.

Decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu konkurs Problemata uzyskał status konkursu punktowanego w Wielkopolsce i  branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Jest to konkurs dwuetapowy korespondencyjny.
W  pierwszym etapie uczestnicy w określonym w regulaminie czasie rozwiązywać będą zadania.
W drugim etapie uczestnicy będą zobowiązani do zredagowania pracy na jeden z zaproponowanych przez komisję  tematów.

Komitet konkursu Problemata

Przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska
Członkowie:
prof. dr hab. Antoni Wójcik
prof. UAM dr hab. Michał Klichowski
dr Michalina Kasprzak
dr Hubert Przybycień
dr Tomasz Przybyła
mgr Paweł Dziuba
mgr Anna Klichowska
mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień
mgr Agnieszka Kruszwicka
mgr Joanna Sikorska
Honorowy Patronat
prof. dr hab. Joanna Wójcik, prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. UJK dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prorektor ds. kształcenia UJK

Sponsor

Fundacja mBanku