Tutoring na START!

Historyczna, bo pierwsza konferencja tutoringu w PSS już za nami. O tej niezwykłej metodzie edukacyjnej opowiedzieliśmy Rodzicom naszych najstarszych uczniów w szkole. Po części wprowadzającej w zagadnienie tutoringu przyszedł czas na osobiste refleksje szkolnych tutorów i tutorantek – dzisiejszych absolwentek – Marianny, Julii i Anny.
Z pełnym przekonaniem opowiedziały o swoich doświadczeniach, jakie wyniosły z procesu tutorskiego, m.in. sukcesach w zmaganiach konkursowych, poznawaniu swoich mocnych stron, rozwoju talentów i wsparciu w osiąganiu wyznaczonych celów.
Dzięki tej metodzie chcemy zadbać o wszechstronny rozwój naszych uczniów, a także nauczyć ich samodzielności w podejmowaniu decyzji i szukaniu rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że tutoring jest jednym z najlepszych sposobów wspierania procesu rozwojowego i dydaktycznego, gdyż opiera się na szczególnej relacji miedzy nauczycielem a uczniem.