Pamiętamy, Pani Doktor!!!

Dzisiaj wszyscy odświętnie ubrani zebraliśmy się wokół kamienia upamiętniającego dzień nadania szkole imienia dr Wandy Błeńskiej. Zapaleniem symbolicznego znicza i minutą ciszy oddaliśmy hołd naszej Patronce w 5. Rocznicę śmierci. Pan Dyrektor – Filip Leśniak – krótko przypomniał postawę i sens działania Wandy Błeńskiej. - Ona przez całe życie dawała siebie innym. Teraz czas na nas… - mówił Dyrektor. Nasza szkolna reprezentacja udała się też na cmentarz, by złożyć kwiaty i zapalić znicz. A wieczorem będzie jeszcze okazja do uczestniczenia we Mszy św. w intencji Patronki.