Konkursy

Informacja o zajęciach przygotowujących do konkursów przedmiotowych, olimpiad i egzaminów znajduje się w zakładce "Zajęcia pozalekcyjne".
 

Przygotowujemy uczniów do:

- Wojewódzkich Konkursów: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, historii, biologii, chemii, geografii i fizyki

- Olimpiady Matematycznej Juniorów

- Konkursu Wiedzy o Antyku

- Egzaminów Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET for Schools, Pet for Schools, FCE

- Egzaminu Goethe Institut: Fit in Deutsch

i wielu innych konkursów przedmiotowych i artystycznych.