Konkursy

Informacja o zajęciach przygotowujących do konkursów przedmiotowych, olimpiad i egzaminów znajduje się w zakładce Kółka zainteresowań, koła naukowe.
 

Przygotowujemy uczniów do:

  • kuratoryjnych konkursów wojewódzkich z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, biologii, chemii, geografii, fizyki, wychowania fizycznego
  • Olimpiady Matematycznej Juniorów
  • Konkursu Wiedzy o Antyku
  • egzaminów Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET for Schools, Pet for Schools, FCE
  • egzaminu Goethe Institut: Fit in Deutsch

i wielu innych konkursów przedmiotowych i artystycznych.