Konferencja przy udziale Pani Minister

Nasza czteroosobowa reprezentacja z p. Dyrektor na czele wzięła udział w konferencji zamykającej program „Aktywna Edukacja”. Nauczyciele, dyrektorzy, trenerzy dyskutowali na temat zasadności TIK (nowoczesnych technologii) w szkole. W piątkowym panelu uczestniczyła także Minister Joanna Berdzik, która stwierdziła:

-  TIK nie może być celem samym w sobie, ale metodą rozbudzania pasji do nauki oraz elementem przygotowania dzieci do życia i efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Ważne jest długoterminowe, konsekwentne i mądre wdrażanie znajomości technik informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w całym kraju.

W ciągu dwóch dni oprócz paneli dyskusyjnych odbyły się bardzo ciekawe warsztaty dotyczące efektywnych narzędzi TIK, które można wykorzystać w ramach każdego przedmiotu.

Wracamy więc z konferencji pełne nowych pomysłów i z zapasem ożywczego entuzjazmu.

ae_konf3_1_0.jpg

Więcej;

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/konferencja-podsumowujaca-tik-w-edukacji-0