Komunikat z posiedzenia Rady Programowej z dnia 19 października 2017 r.

Członkowie Rady Programowej spotkali się po raz kolejny, aby zastanowić się nad dalszymi kierunkami rozwoju. Tym razem uczestniczyli prof. dr hab. Hanna Gulińska, dr Agnieszka Cieszyńska, Agata Ludwa - dyrektorka szkoły, Magdalena Stęsik- wicedyrektorka. 

W dalszym ciągu kontynuowane są założenia programowe poprzez rozszerzanie środowiska pracy uczniów, wykorzystuje się pracownie UAM, środowisko lokalne, muzea i teatry.

Szkoła doskonali się w zakresie tworzenia nowych modeli dydaktycznych wspieranych technologią cyfrową, w tym roku szkolnym wprowadza po raz pierwszy projekt STEAM.

STEAM - model łączący wiedzę i umiejętności w pięciu blokach: naukowym, technologicznym, inżynierskim, artystycznym i matematycznym.

 

Rekomendacje Rady Programowej

1. Upowszechnianie, stosowanie i rozwijanie nowatorskich modeli dydaktycznych, wprowadzenie nowego modelu projektu STEAM.

2. Zapraszanie ekspertów (specjalistów różnych dziedzin) do kontaktów mailowych w projektach, zainicjowanie nowej formuły, szukanie rozwiązań poprzez kierowanie pytań do ekspertów.

3. Kontynuowanie współpracy z UAM; uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, włączanie w projekty tutorskie, rozważenie wprowadzenia klasy akademickiej.

4. Włączanie rodziców w kolejne działania na rzecz uczniów i szkoły poprzez prezentacje działań zawodowych i pozazawodowych, np. warsztaty, wykłady, prezentacje w cyklu "Czwartków w Piątkowskiej".