Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Data

Wydarzenie

01.09.2020

Inauguracja roku szkolnego 2020/21
Msza św. – godz. 9.00
Rozpoczęcie roku szkolnego – w klasach – godz. 10.00-10.20

09.09.2020

Zebrania klasowe
Kalejdoskop kompetencji dla klas 1, 4, 7 (informacje dla rodziców)

wrzesień 2020

Konferencja Tutoring na START  dla klas 7

wrzesień 2020

Badanie wyników nauczania z matematyki i j. polskiego w klasach 4–8

14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów PSS

październik 2020

Egzaminy próbne (wewnętrzne) 8 klasy

30.10.2020

Dzień Patrona

04.11.2020

Zebrania klasowe

10.11.2020

Świętowanie Dnia Niepodległości

02.12.2020

Konsultacje dla rodziców – on-line (zapisy)

09.12.2020

Informacja dla uczniów i ich rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych – I półrocze

22.12.2020

Wigilie klasowe

grudzień

Wigilia Absolwentów, Wigilia pracowników szkoły

23–31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

04–17.01.2021

Ferie zimowe

styczeń/luty 2021

Egzaminy próbne – 8 klasy

27.01.2021

Informacja dla uczniów i ich rodziców  o przewidywanych ocenach okresowych –  I półrocze

01–02.02.2021

Ewentualne egzaminy weryfikujące ocenę

03.02.2021

Rada klasyfikacyjna (środa)

04.02.2021

Wywiadówki (czwartek)

07.02.2021

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2020/21

10.02.2021

Rada analityczna – I półrocze

marzec 2021

Rekolekcje wielkopostne
Program dla dzieci nieuczęszczających na religię

01–06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2021 Zebranie z rodzicami

30.04.2021

Święto Konstytucji 3 Maja

05.05.2021

Konsultacje dla rodziców (zapisy przez Librusa)

12.05.2021

Informacja dla uczniów i ich rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych – II semestr

maj

Badanie wyników z polskiego i matematyki w kl. 6 i 7

maj

Badanie wyników z biologii, chemii, geografii, fizyki, historii w kl. 7

maj 

Badanie kompetencji trzecioklasistów

maj (sobota)

Rajd PSS (przełożony z jesieni 2020)

25–27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

03.06.2021

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

04.06.2021

Dzień wolny od zajęć

08.06.2021

Informacja dla uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

09–11.06.2021

Wycieczki klasowe wszystkich klas

14–15.06.2021

Ewentualne egzaminy weryfikujące ocenę

16.06.2021

Rada klasyfikacyjna

23.06.2021

Rada analityczna

21–23.06.2021

“Tydzień poza ławką”

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego:
-przedstawienie klas trzecich
-Gala Absolwentów

28.06–30.06

Podsumowanie roku szkolnego, porządkowanie sal lekcyjnych

01.07–31.08

Ferie letnie

23–27.08

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

Świetlica w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • w czasie przerwy świątecznej (23.12, 24.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12.2020 r.)
  • w czasie wiosennej przerwy świątecznej (01.04, 2.04, 6.04.2021 r.)
  • piątek po święcie Bożego Ciała: (04.06.2021 r.)

Zgłoszenia dzieci do świetlicy przyjmowane są drogą mailową do sekretariatu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Świetlicę uruchamiamy przy grupie minimum 5 dzieci zgłoszonych w terminie.

Podział roku szkolnego na półrocza:

  • I półrocze: od 01.09.2020 r.  do 07.02.2021 r.
  • II półrocze: od 08.02.2021 r. do 25.06.2021 r.