Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2019/20

 

Data 

Wydarzenie 

2.09.

Inauguracja roku szkolnego 2019/20

11.09. 

Spotkania wychowawców z rodzicami. Przed zebraniami – spotkania z Dyrekcją

Konferencja “Tutoring na START”  dla klas 6-8

28.09. (sobota)

Rajd jesienny „Wehikuł Czasu” - Szreniawa

9 - 11.10.

Egzaminy próbne (wewnętrzne) 8 klasy

14.10.

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów PSS, Uczniowie w roli ekspertów

31.10.

Dzień Patronki

6.11.

Zebrania wychowawców z rodzicami

12.11.

Obchody Dnia Niepodległości

grudzień lub styczeń 

Egzaminy próbne  8 klasy (OKE)

4.12. 

Informacja dla uczniów i ich rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych – I semestr 

4.12.

Konsultacje dla rodziców (zapisy przez Librusa)

19.12

Informacja dla uczniów i ich rodziców  o przewidywanych ocenach okresowych – I półrocze

20.12.

Pastorałka, Charytatywny Kiermasz świąteczny, Wigilie klasowe 

23.12 – 3.01 

Zimowa przerwa świąteczna

2.01- 7.01 

Ewentualne egzaminy weryfikujące ocenę 

8.01.

Rada klasyfikacyjna (środa)

9.01.

Wywiadówki (czwartek)

18.01. (sobota)

Drzwi otwarte I

25.01 - 09.02

 

Ferie zimowe 

27 - 31.01

Półkolonie zimowe (w szkole)

22.02 (sobota)

Drzwi otwarte II

15.02.

Bal Piątkowskiej Szkoły Społecznej

23-25 marca

Rekolekcje wielkopostne 

01.04.

Zebranie z rodzicami

09 - 14.04 

Wiosenna przerwa świąteczna 

21 - 23.04

Egzamin ósmoklasisty

kwiecień/maj

Projekt szkolny - Ratujmy planetę! 

30.04. 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

kwiecień

Festyn ekologiczny + Dzień Ziemi

6.05. 

Konsultacje dla rodziców (zapisy przez Librusa)

Maj / czerwiec

Wyjazd komunijny - klasy 4

12.05.

Informacja dla uczniów i ich rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych – II semestr 

Maj  

Badanie kompetencji trzecioklasistów

2/3-5.06 

Wycieczki klasowe wszystkich klas (trzydniowe wycieczki od środy, czterodniowe - od wtorku)

10.06

Informacja dla uczniów i ich rodziców  o przewidywanych ocenach rocznych 

11.06

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć

15 - 16.06

Ewentualne egzaminy weryfikujące ocenę 

17.06 (środa)

Rada Klasyfikacyjna 

22.06 - 25.06

“Tydzień poza ławką”

26.06 

Zakończenie roku szkolnego

29.06 - 3.07

Półkolonie żeglarskie w Kiekrzu

24.08 – 28.08

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 

 

 

  • Dodatkowe dni wolne od zajęć: 

2-3.01.2020 (czwartek-piątek)

12.06.2020 r. (piątek) - odpracowane Rajdem Jesiennym (28.09.2019 r).

  • Świetlica w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

w czasie przerwy świątecznej (23.12, 27.12, 30.12, 31.12, 2.01.2020, 3.01.2020 r.) ,

wiosennej przerwy świątecznej (9.04, 10.04, 14.04.2020 r.) ,

piątek po święcie Bożego Ciała: (12.06.2020 r.)

Zgłoszenia dzieci do świetlicy przyjmowane są drogą mailową do sekretariatu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Świetlicę uruchamiamy przy grupie minimum 5 dzieci zgłoszonych w terminie.

  • Podział roku szkolnego na semestry:

  • półrocze: od 02.09.2019 r.  do 26.01.2020 r.

  • półrocze: od 27.01.2020 r. do 26.06.2020 r.