Jubileusz 25-lecia szkoły

Szanowni Państwo,

następny rok szkolny będzie rokiem szczególnym. Będziemy świętować jubileusz 25 - lecia szkoły, która powstała i działa dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. Opuścili ją już liczni absolwenci – dziś dorośli ludzie. Chcemy się  spotkać – uczniowie, rodzice, nauczyciele; wszyscy, którzy tworzymy szkołę teraz, a także i ci, którzy tworzyli ją przed laty.  Zależy nam, aby jubileusz był ważnym wydarzeniem, wspólnie przygotowywanym przez całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, rodziców.  Tych z Państwa, którzy chcą włączyć się w prace organizacyjne, prosimy o zgłoszenia do Pani Agnieszki Szaneckiej a.szanecka@teb-akademia.pl.

Liczymy na Państwa zaangażowanie

Zarząd PSS, Dyrekcja i Nauczyciele