Egzamin

 

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm